Enquesta

Ajudi'ns a millorar. Doni'ns la seva opinió a través d'aquesta enquesta. Gràcies!

Estem realitzant un estudi sobre la qualitat del servei que presta al Servi d’assistència Tècnica : CASTILLO SERVEI TÈCNIC S.L.

Es per això que demanen la seva col·laboració i que valori el seu grau de satisfacció amb el mateix, responent a cada pregunta en una escala de 1a 4=, on 1 significa gens satisfet, 2 poc satisfet, 3 satisfet, 4 molt satisfet, amb ...

Atenció Telefònica

1 Facilitat per contactar telefònicament amb nosaltres  
2 Tracte rebut durant l’atenció telefònica  
3 Aclariment de dubtes per telèfon  

Terminis de realització dels treballs

4 Termini donat per nosaltres per realitzar la visita  
5 Compliment dels terminis acordats. Puntualitat  
6 Temps emprat pel tècnic en la realització del seu treball  

Respecte al tècnic que ha atès el seu avís

7 Professionalitat oferta pel nostre tècnic  
8 Explicació del problema/Resposta adequada als seus dubtes  
9 Imatge que li ha trames el tècnic (Educació, tracte presencia)  

Contractes de manteniment

10 En cas de tenir contracte de manteniment amb nosaltres, Valori el servei prestat pel mateix 

PUNTUACIÓ GLOBAL

Valori EN GENERAL, el seu grau de satisfacció amb el servei  
Per últim, desitja fer alguna observació que ens permeti millorar el servei que li prestem?


Contactarem amb vostè el més aviat possible