Normatives

Regulacions obligatòries en instal·lacions.

Les inspeccions

Segons el RITE que és la normativa vigent en matèria d'instal·lacions de gas i instal·lacions tèrmiques d'edificis (Reial decret 919/2006 i Reial Decret 1027/2007) defineixen la obligatorietat de realitzar anualment una revisió de l'instal·lació i aparells i fa responsable del manteniment de la instal·lació i aparells al propietari, encara que tingui una garantia legal del fabricant.